Zanimivo

Kaj je skeletna struktura?

Kaj je skeletna struktura?

Skeletna struktura je grafični prikaz razporeditve atomov in vezi v molekuli.

2-D in 3-D ureditve

Skeletne strukture so prikazane v dveh dimenzijah, kjer se simboli elementov uporabljajo za atome in trdne črte, da predstavljajo vezi med njimi. Več vezi je predstavljenih z več trdnimi črtami. Dvojne vezi so prikazane z dvema vrsticama, trojne vezi pa s tremi.

Ogljikovi atomi so implicirani, ko se srečata dve vezi in noben atom ni naveden. Atomi vodika se nanašajo, kadar je na ogljikovem atomu število vezi manjše od štirih. Atomi vodika so prikazani, če niso vezani na atom ogljika.

Tridimenzionalne ureditve so predstavljene s trdnimi in razgibanimi klini. Trdni klini pomenijo vezi, ki prihajajo k gledalcu, razgibani klini pa so vezi, usmerjene stran od gledalca.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos