Zanimivo

Navadne okso kisline

Navadne okso kisline


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Oksokisline so kisline, ki vsebujejo atom vodika, vezan na atom kisika. Te kisline disociirajo v vodi, tako da razbijejo to vez in tvorijo hidronijeve ione in večatomski anion. Spodnja tabela prikazuje običajne oksokisline in njihove povezane anione.

Navadne okso kisline in pridruženi anioni

OksokislinaFormulaAnionAnion Formula
ocetna kislinaCH3COOHacetatCH3COO-
ogljikova kislinaH2CO3karbonatCO32-
klorove kislineHClO3kloratClO3=
klorova kislinaHClO2kloritClO2-
hipoklorična kislinaHClOhipokloritClO-
jodna kislinaHIO3jodatIO3-
dušikova kislinaHNO3nitratiNE3-
dušikova kislinaHNO2nitritNE2-
perklorne kislineHClO4perkloratClO4-
fosforna kislinaH3PO4fosfatPO43-
fosforna kislinaH3PO3fosfitaPO33-
žveplova kislinaH2SO4sulfatSO42-
žveplova kislinaH2SO3sulfitSO32-


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos