Zanimivo

Definicija etra v kemiji

Definicija etra v kemiji

Eter je organska spojina, ki vsebuje dve alkilne ali arilne skupine s kisikovim atomom. Splošna formula etra je R-O-R '. Spojin dietilni eter je splošno znan kot eter.

Primeri etra

Primeri spojine, ki so etri, vključujejo:

 • Pentabromodifenil eter
 • Diizopropil eter
 • Polietilen glikol (PEG)
 • Anizole
 • Dioksan
 • Etilen oksid

Lastnosti

 1. Ker molekule etra ne morejo tvoriti vodikovih vezi med seboj, imajo relativno nizka vrelišča.
 2. Etri so rahlo polarni, ker je kot vezi C-O-C okoli 110 ° in C-O-dipoli se med seboj ne izničijo.
 3. Eteri so zelo hlapni.
 4. Spojine so vnetljive.
 5. Preprosti etri nimajo okusa.
 6. Etri delujejo kot odlična organska topila.
 7. Nižji etri delujejo kot anestetiki.

Vir

 • IUPAC (1997). Zbirka kemijske terminologije (2. izd.) ("Zlata knjiga"). doi: 10.1351 / goldbook.E02221