Zanimivo

Definicija Mercaptana

Definicija Mercaptana

Opredelitev: Mercaptan je organska žveplova spojina, sestavljena iz alkilne ali arilne skupine in tiolne skupine.
Splošna formula: R-SH, kjer je R alkilna ali arilna skupina.

Poznan tudi kot: tiol

Primeri: Aminokislina cistein je merkaptan.